فیلم استرچ پالت بند

فیلم استرچ پالت بند فیلم استرچ پالت بند (stretch film) با قابلیت 500% کشش طولی و چسبندگی عالی .فیلم استرچ (پالت پیچ) در عرض ۵۰ تا ۱۵۰ سانتی متر تولید میگردد. کاربرد فیلم استرچ در صنعت بسته بندی در دهه اخیر رشد چشمگیری داشته  این رشد مدیون پیشرفت تکنولوژی در عرصه ماشین آلات و همچنین […]