فیلم استرچ(پالت بند)

فیلم استرچ(پالت بند) فیلم استرچ(پالت بند)پنج لایه با قدرت کشسانی ۶۰۰ الی ۷۰۰درصد شرکت پوشش پلاستیک صائن تولیدکننده فیلم استرچ پنج لایه و انواع نایلون عریض کشاورزی،گلخانه ایUV،نایلون شیرینگ پک و نایلون حبابدار(عرض 8سانت الی 16متر)